رسالت و هدف ما « نشرِ نورِ معارف» است. با ما در این مسیر نوارنی همراه باشید …

  • ایده اولیه تأسیس نشر نور معارف در اوایل دهه 80 شمسی در بخش فرهنگی حسینیه الزهراء (س) شهر مقدس مشهد شکل گرفته است.
  • هدف و رسالت اصلی این انتشارات « نشرِ نورِ معارف قرآن و اهل بیت (ع) » بوده، هست و ان شاء الله خواهد بود.
  • رویکرد نشر نور معارف تولید با کیفیت و فاخر کتب اخلاقی- معرفتی در دو حوزه کتب «چاپی و الکترونیک» است.
  • نشر نور معارف کوشیده است تا محتوای علمی فرهنگی ارائه شده حدالمقدور مستند به آیات و روایات بوده و از گزند انحرافات و خرافات به دور باشد.